Podloge za kalemljenje

PODLOGE ZA KALEMLJENJE

Akcijska prodaja podloge magrive za sezonu 2019/20. Na stanju preko 20.000 komada u više klasa.

Pored standardnog sortimenta voćnih sadnica, naš rasadnik nudi i podloge za kalemljenje. Trenutno su na stanju podloge koje su u opisu!

Poznato je da je uticaj podloge na sortu višestruk. Podloga direktno utiče na manju ili veću bujnosti sorte, veličinu krune, fenofaze, vegetacije (početak vegetacije, vreme cvetanja, vreme diferenciranja, cvetnih pupoljaka, vreme zrenja, završetak vegetacije), rodnost, kvalitet plodova i trajnost plodova, kao i otpornost prema ekološkim i patogenim agensima. Svi ti uticaji na sortu su modifikacije (pri kalemljenju u redovnoj proizvodnji sadnog materijala) što znači da su nasledne promene. Medjutim uticaj podloge na sortu može biti naslednog karaktera u slučaju kad je plemka u juvenilnom stadijumu, a podloga stadijino starija, što se dešava prilikom kalemljenja hibrida, da bi se ubrzalno njihovo stupanje u period plodonošenja.

Uticaj sorte na podlogu je znatno manji, nego podloge na sortu. Taj uticaj je takodje po tipu modifikacija i ispoljava se na pravce pružanja korena (horizontalno ili vertikalno), na gustinu ili strukturu žile, kao i na ugao geotropizma. Bujne sorte imaju veći uticaj na razvoj korena podloge od slabo bujnih, odnosno na povećanje ili smanjenje njegovog ugla geotropizma. Na razvitak korena podloge može uticati i intezitet rezidbe krune, odnosno ukoliko je rezidba jača, u toliko će se razvoj korena smanjiti i obrnuto.

GF 677  – Je odabrani klon nastao ukrštanjem badema i breskve u istraživačkoj stanici u Grande Ferradeu (Francuska). Spada u bujne podloge, 10-15% veće bujnosti od sejanaca vinogradarske breskve. Otporna je prema hlorozi, jer bez ikakvih simptoma podnosi do 12% fiziološki aktivnog kreča. Otporna je i prema nematodama. Ovo je vrlo pogodna podloga za takozvana umorna zemljišta, pri podizanju novih zasada breskve na krčevinama starih. Ima dobar afinitet sa sortama breskve. Veoma je cenjena podloga u mnogim zemljama, posebno u Italiji gde se vrlo uspešno komercijalno razmnožava metodom kulture tkiva. Utvrdjeno je da sve sorte breskve postižu visoku rodnost i krupan odlično obojen plod.


GIZELA 6 – Triploidan je hibrid dobijen ukrštanjem. U proizvodnji je od 1994. godine. Ima dobra rizogena svojstva. Razmnožava se uglavnom mikropropagacijom. Veoma dobro se razvija u rastilu. Adaptivnost na zemljište je znatno bolja u odnosu na podlogu Gizela 5. Bolje podnosi sušu, uspeva i na manje plodnim zemljištima, a podnosi i teža, glinovita zemljišta. Tolerantna je na rak korena. Ima dobar afinitet sa većinom sorti trešnje. Srednje je bujna podloga. Sorte kalemljene na njoj imaju bujnost oko 50-70% u odnosu na sejanac divlje trešnje. Indukuje veći ugao grananja i otvoreniji rast krune. Sorte na ovoj podlozi rano stupaju u rod, dobre su u rodnosti i imaju dobru krupnoću ploda. Pogodna je za gustinu sadjenja 800-1.200 stabala po hektaru. Veoma je perspektivna srednje bujna podloga za trešnju. Veće je bujnosti od Gizele 5, ali sorte na njoj rano prorode i dobro radjaju. Pored toga, bolje je adaptivnosti na zemljište i manje je zahtevna u pogledu agrotehničkih mera. Kada se na njoj kaleme samooplodne ili vrlo rodne sorte, preporučuju se jače djubrenje i razidba u cilju održavanja vegetativnog rasta i krupnoće ploda.