Pon - Ned: 08:00 - 20:00
Sadnice voća ArgusSadnice voća ArgusSadnice voća Argus
Pon-Ned: 08:00 – 20:00
sadniceargus@gmail.com
Kruševac, Srbija

Piramidalna kruna jabuke

Postoje dva oblika piramidalne krune: obična i poboljšana. Poboljšana piramidalna kruna je takav oblik krune kod koje se na centralnoj produžnici (vođici) nalazi 4-6 osnovnih postranih grana raspoređenih na rastojanju od 30-40 cm. Vođica se orezuje na najvišu postranu granu. Prema tome, poboljšana piramidalna kruna je u stvari kombinacija piramidalne krune i vaze.

Odstranjivanjem vođice, gornji deo krune je otvoren, što je značajno za njeno bolje osvetljenje, lakšu rezidbu, zaštitu i berbu.

Piramidalni uzgojni oblik se smatra najstarijim oblikom krune, koji je samo delimično izmenjen i usmeren prirodni razvoj voćke. Ovaj oblik krune formira se na taj način što se u proleće, pre kretanja vegetacije, sadnice skrate na 60-70 cm iznad zemlje.

U toku vegetacije, iz ostavljenih pupoljaka će se razviti veći broj mladica, koji slobodno rastu sve do kraja juna. Tada se izabere pet mladica za obrazovanje ramenih grana, a ostale treba saviti ali ne i odrezati, jer se tako obezbeđuje veća lisna površina koja će stvarati više organske hrane. Rastojanje između mladica koje formiraju krunu treba da bude 15-30 cm. Njih u prvoj godini ne diramo, sem u slučaju slabe i prevelike bujnosti, kada se davanjem određenog ugla reguliše njihov porast.

Vršni mladic će služiti kao vođica. Iduće godine, ako se jabuka normalno razvija, treba vođicu skratiti na 1 do 1,30 m iznad poslednje vršne grane. Ako je jabuka slabije bujnosti, onda se vođica skraćuje jače, da bude kraća od letorasta ostavljenih za ramene grane, a tek naredne godine će se skratiti na 1 m iznad najviše ramene grane. Letorasti koji formiraju skeletne grane ne orezujemo nego ih uspravljamo ili povijamo, što zavisi od njihove bujnosti. Takođe ne treba orezivati ni letoraste koje smo prve godine savili. Na vođici će u toku druge godine izbiti novi lastari od kojih u toku juna izaberemo jedan do dva za nove grane i ostavimo da slobodno rastu, a ostali se kao i prve godine savijaju. Na primarnim ramenim granama mogu se u toku vegetacije pojaviti mladari i njih ne treba dirati sve do juna, kada se najbolji ostave za buduće grane drugog reda (sekundarne).

U proleće treće godine vođicu treba skratiti na 1 m iznad poslednje ramene grane, a ostale ramene grane dovode se u ravnotežu tako što se bujne grane razvode koso da sa vođicom zatvaraju ugao od 45-50°, a slabije se uspravljaju da bi ojačale i u porastu dostigle bujnije grane.

Nove ramene grane, koje se ostavljaju na vođici iznad osnovnih ramenih grana prvog sprata, treba da rastu u međuprostoru grana prvog sprata, tako da ne zasenjuju druge grane. Obično se ostavljaju 3-4 takve grane i to prva na 1 m od poslednje grane prvog sprata, druga na 80 cm od prethodne, treća na 60 cm od druge i četvrta na 50 cm od treće. Sekundarne grane (grane drugog reda) treba da se razvijaju u polje, bočno i naizmenično tako da dobro popunjavaju međuprostor, a da jedna drugu ne zasenjuju. Prva sekundarna grana bi trebalo da se razvija na 20-30 cm od osnovne ramene grane, a druga i treća sekundarna grana treba da su na međusobnom rastojanju od 40-60 cm. Pored obične i poboljšane piramidalne krune, postoji i tzv. američka ili kombinovana kruna. Formiranje ove krune traje više godina i karakteriše se time što se u početku obrazuje po principu poboljšane piramidalne krune, a kada se obrazuje 5-7 skeletnih grana, vođica se prekraja iznad poslednje grane i tako na vrhu formira kruna u obliku vaze.