Pon - Ned: 08:00 - 20:00
Voćne sadnice .:ARGUS:. Voćni rasadnikVoćne sadnice .:ARGUS:. Voćni rasadnikVoćne sadnice .:ARGUS:. Voćni rasadnik
Pon-Ned: 08:00 – 20:00
sadniceargus@gmail.com
Kruševac, Srbija

Sadnice oraha

Za predstojeću sezonu (2022/23) kalemljene su sledeće sorte oraha: Čendler, Franket, G-139, Rasna, Šampion i Šejnovo. Cena svih sorti sadnica oraha (dvogodišnjih) je 1.200,00 din sa sertifikatom i svom potrebnom dokumentacijom za ostavarivanje subvencija. Sadnice biće na stanju već krajem oktobra, a možete ih preuzeti lično u našem rasadniku, ili poručiti brzom poštom. Za veće količine sadnica postoji mogućnost dogovora oko prevoza našim vozilima.

Orah nije veliki probirač zemljišta, tako da moze da uspeva čak i na kamenitom zemljištu. Ipak, sadnice oraha najbolje uspevaju na dubokim i rastresitim zemljištima koja sadrže dovoljno kreča, kao i na ilovačastim i peskovitim zemljištima koja su umereno vlažna i povoljnom vazdušnom vlagom. Za orah su veoma povoljne doline reka. Koren oraha je snažan i prodire duboko u zemlju. Za djubrenje oraha pogodno je NPK djubrivo 10:20:30 koje se baca u jesen po otpadanju lista, a u proleće je najbolje baciti kan 27% azota. Najvažnija fizička osobina zemljišta je dubina. Orah ima razvijen koren, pa je neophodno da zemljište ima što moćniji sloj u kojem će se razvijati korenov sistem. Ako je aktivan sloj dovoljno dubok, propustljiv, rastresit i dobre strukture sadnica oraha u tim uslovima može živeti i preko 200 godina.

Prolećna akcija! Orah Čendler – 1000 Din

Zasadi oraha podignuti sadnicama iz našeg rasadnika.

Proizvodnja oraha 2023

Kod nas postoji veliko šarenilo sorti koje se gaje počevši od starijih sorti sitnijih plodova, pa do novih sorti. Pri zasnivanju većih zasada pod orahom (što je do sada u našoj zemlji retkost) treba pri izboru sorti obratiti pažnju na:

  • Birati sorte sadnica oraha poznijeg listanja i cvetanja u cilju izbegavanja opasnosti od poznih prolećnih mrazeva ako se zasad zasniva u oblastima gde je ova pojava česta.
  • Birati sorte sa ranijim završetkom vegetacije čime se izbegava opasnost od oštecenja sadnice oraha od ranih mrazeva.
  • Birati sorte brzog razvoja, rane rodnosti, što manje dihogramije, (DIHOGARMIJA JE VREMENSKI RAZLIČITO CVETANJE MUŠKIH I ŽENSKIH CVETOVA ) i bolje otpornosti na bolesti, dobrog kvaliteta ploda i td.
  • Izbegavati zasnivanje homogenih zasada (sa samo jednom sortom) vec saditi nekoliko sorti. Sadnice oraha vole sunce (heliofitna voćka).

Najpoznatije štetočine oraha su: orahov smotavac, orahov savijač, orahova grinja, smedja orahova lisna vaš, štitaste vaši, gusenice, potkornjaci, drvotočci itd.

Najpoznatije bolesti oraha su: pegavost lišća i plodova (gnomonija), flekavost lišća mladara i plodova, pegavost ljuske i jezgra oraha, bakteriozna crna pegavost, itd.

Ako se proizvede iz semena kasno prorodi (od 8. do 11.godine starosti) i ne prenosi verno osobine sa roditelja na potomka. Izuzetak su apogamne (APOGAMIJA JE SKLONOST NEKIH SORTI SADNICA ORAHA DA BEZ OPRAŠIVANJA I OPLODJENJA ZAMEĆU PLODOVE) sorte koje proizvedene iz semena prorode u 4-5. godini i verno prenose svoje osobine na potomke.

Ako se sadnice oraha proizvode i razmnožavaju kalemljenjem, kao podloge se najvise koriste sejanci crnog i običnog oraha a prorod i u 3-4 god.

Početna faza u rastilu

  1. Sejanac crnog oraha se više koristi kao podloga od sejanca običnog oraha jer daje kaleme umerene bujnosti, ranije prorodi, daje dobru krupnoću plodova i visok prinos jezgre i otporna je na mastiljavost. Mane ove podloge su: javlja se inkompatibilnost u kasnijim godinama, kraći joj je vek (30-40 godina) i ne podnosi krečna zemljista. Pogodan za plantazne zasade .
  2. Sejanac običnog oraha ima tu prednost da su stabla kalemljena na ovoj podlozi dugovečnija, korisnija je za iskorišćenje stabla oraha kao tehničkog drveta od crnog oraha. Dobro podnosi krečna i siromašnija zemljišta,otporan je na hloroze. Nedostatak mu je veća osetljivost na bolest mastiljavost.
NOVO!

Uskoro u našam rasadniku nova sorta oraha izuzetne rodnosti. Rađa u grozdovima (sa čak 10 i više plodova u grupi).

Sorta se odlikuje odličnim kvalitetom jezgre, vrlo mekanom ljuskom i kasnom vegetacijom.

Ova sorta će se prvi put pojaviti kod nas na jesen 2020. godine.

Izvođenje kalemljenog oraha

Orijentaciono rastojanje sadnice oraha i visina debla za orah

PodlogaTip plantažeVisina debla (cm)Rastojanje (m)
izmedju redovau redu
domaći orahza drvo150-20012-1510-12
domaći orahza drvo i plod100-15010-128-10
domaći orahekstenzivni ili samo za plod80-1208-107-9
domaći orahintezivni samo za plod70-1007-66-8
domaći orahvrlo intezivni samo za plod60-706-55-4
crni orahza drvo2001210
crni orahintezivni za drvo20066
Sorte sadnica oraha i njihove osobine:
ČENDLER

Američka sorta nastala na univerzitetu u Kaliforniji 1979. godine. Nazvana je profesoru voćarstva V.H. Čendler. Danas je najistaknutija sorta sadnica oraha na svetu. Najviše se gaji u Kaliforniji. Kasna je sorta, stablo je srednje bujnosti. Plod je krupan, ljuska je glatka, tanka i ovalnog oblika. Mrezgra je svetla i odličnog kvaliteta. Čendler orasi daju najviše prinosa od bilo koje sorte. Oprašuje se medjusobno sa Franquette, a oprašuju ga Gazenhajm 139 i druge kasne sorte oraha. Mlade sadnice oraha Čendler su otpornije na bolesti od ostalih sorti.

Sorta Čendler rodila u 2. mesecu od kalemljenja.


 

RASNA

Plod je krupan prosecne mase oko 13 grama. Dobrog kvaliteta, svelte jezgre koja ima randman oko 51%. Istice se kasnim kretanjem vegetacije cime izbegava pozno prolecne mrazeve I primarnu infekciju gnomonijom koja izaziva oboljenje pegavost lisca samim tim hemijska zastita ove sorte je nepotrebna. Rano prorodi I ima veliku rodnost, pa se preporucuje za gajenje I u hladnijim oblastima. Oprasuju ga Jupiter, Gazenhajm 139.


 

FRANKET (FRANQUETTE)

Sorta Francuskog porekla, sigurno najpoznatija i najraširenija sorta u svetu. Sadnice oraha Franket se odlikuju se kasnim početkom vegetacije tako da izbegavaju prolećne mrazeve. Spada u najkasnije sorte, pa mogu je oštetiti jaki zimski mrazevi. Stablo je srednje bujno, visoke i redovne rodnosti. Randman jezgre oko 48%. Plod je srednje krupan (oko 12 g), izdužen, sa hrapavom ljuskom. Jezgra je lepa, svetla, odličnog kvaliteta. Najviše se gaji u Francuskoj i SAD.

Sorta Franket pokazala rod već u drugom mesecu života.


 

GAZENHAJM 139

Nemačka sorta, sa relativno kratkom vegetacijom. Plod je krupan, prosecno 14 g. Sa radmanom jezgra do 50%. Stablo je srednje bujno i vrlo rodno. Oblik je izduzenp-ovalni, sa tankom i glatkom ljuskom, svele boje. Spada u sorte kasnije vegetacije.


 

ŠAMPION

Plod je lep, krupan prosečne mase oko 14 grama. Ljuska dobro zatvara lepu i svetlu jezgru. Randman jezgre je oko 58%. (RANDMAN JE PROCENTUALNI SADRŽAJ JEZGRE U LJUSCI PLODA ) Drvo je bujno kratke vegetacije koja pocinje 2-3 dana posle šejnova, odnosno od 20-25.aprila a završava se 10-ak dana pre Šejnova. Na sivu pegavost i ostale bolesti oraha je dosta otporna. Protandičan je, oprašuju ga Jupiter, Rasna, Gajzenhajm 139 zbog kratkog vegetacionog razdoblja moze se gajiti u hladnijim oblastima.


 

KASNI RODNI

Plod je srednje krupnoće, prosečne mase oko10,5g. Jezgra je veoma lepa i svetla, randman oko 45%. Kasnije kreće sa vegetacijiom od drugih sorti čime izbegava pozne mrazeve i primarnu zarazu lisnom pegavošću. Vrlo je rodan, daje rod i na bočnim letorastima. Izražena homogamija. (HOMOGAMIJA JE ISTOVREMENO CVETANJE MUŠKIH I ŽENSKIH CVETOVA, REDJA POJAVA KOD ORAHA) Ukupan vegetacioni period je kratak. Preporučuje se za gajenje u hladnijim oblastima. Oprašuju ga Kasni grozdasti i Novosadski kasni.


 

NOVOSADSKI KASNI

Plod je srednje krupnoće, prosečne mase oko 10,5 g. Jezgra je svetla, kvalitetna, randman iznosi 54,4%. Ukupan vegetacioni period je kratak, vegetacija mu počinje krajem aprila. Kasnijim kretanjem izbegava pozne mrazeve čime postiže stalnu i dobru rodnost. Sadnice oraha ove selekcije stručnjaka novosadskog poljoprivrednog fakulteta se preporučuju za gajenje i u hladnijim oblastima. Ova sorta je otporna na sivu pegavost.


 

KASNI GROZDASTI

Plod sitan do srednje krupan prosecne mase oko 10 grama. Jezgra je veoma lepa I svetla, randman oko 45%. Kasnije krece sa vegetacijom cime izbegava pozno prolecne mrazeve a ranije zavrsava vegetacioni period sto je dobro zbog odrvenjavanja letorasta. Veoma je rodan, radja u grozdovima koji mogu imati I do 12 plodova po grozdu. Moze se gajiti I u hladnijim oblastima. Oprasuju ga : Novosadski kasni I Kasni rodni.


 

Sorte bugarske selekcije:
ŠEJNOVO

Plod je krupan, prosečne mase oko 8-12g. Ovalnog oblika, tanke i meke ljuske iz koje se lako vadi jezgra dobrog kvaliteta. Randman jezgra 53-57%. Drvo je bujno, vegetacija mu kreće ranije, početkom aprila a cvetanje pocinje 20. aprila. Protandričan je, (PROTANDRIJA JE RANIJE CVETANJE MUŠKIH CVETOVA U ODNOSU NA ŽENSKE) zbog izvesne osetljivosti na kasne prolećne mrazeve preporučuje se za gajenje u toplijim, prisojnijim oblastima. Radja dobro otporan na pegavost lišća.


 
Ostale sorte oraha:
CRVENI ORAH (G – 1239)

Vreme zrenja: pocetak oktobra. Potice iz Nemacke, vegetacija pocinje srednje rano, pogodna sorta za vinogradarska podrucja. Plod je srednje krupan, okruglo-ovalnog oblika, ljuska je glatka. Jezgra je atraktivnog izgleda. Spoljasnost jezgra intezivno crvene boje, iznutra svetle. Pogodna sorta za dekoraciju i poslasticarske proizvode.


 

PEJN

Stara američka sorta, koja u sortimentu učestvuje sa oko 17%. Vegetacija počinje pre sorte hartli, ali to ranije i završava. Stablo je manje bujno. Vrlo je rodna. Rodni su i lateralni pupoljci. U rejonima sa umerenom klimom to je jedna od najrodnijih sorti. Cveta protandrično (muški cvetovi se otvaraju pre ženskih). Poslužila je kao jedan od roditelja za stvaranje više sorti (Serr, Lampos, Vina, Gustina i dr.).


 

IDEAL

Uzbekistanka sorta koja pripada racemoznoj formi. U grozdu ima i do 17 plodova. Sejanci ove sorte navodno dosta verno nasledjuju osobine i vrlo rano prorode. Plod je lepog oblika, prosečne mase oko 10 g. Randman jezgra je oko 50%.

Sadnice oraha poseduju kompletnu prateću dokumentacijom sa kojom možete ostvariti subvencije. Takođe, možete nam se obratiti i za izdavanje predračuna.

Cenu sadnica oraha možete proveriti na našem cenovniku: Cenovnik.