Pon - Ned: 08:00 - 20:00
Sadnice voća ArgusSadnice voća ArgusSadnice voća Argus
Pon-Ned: 08:00 – 20:00
sadniceargus@gmail.com
Kruševac, Srbija

Sadnice oraha

Za predstojeću sezonu (2023/24) kalemljene su sledeće sorte sadnica oraha: Čendler, Franket, G-139, Rasna, Šampion i Šejnovo. Cena sadnice oraha je 1.200,00 din. Sadnice biće na stanju već krajem oktobra, a možete ih preuzeti lično u našem rasadniku, ili poručiti brzom poštom. Za veće količine sadnica postoji mogućnost dogovora oko prevoza našim vozilima.

Napomena: Sadnice se mogu poručiti i pre početka sezone, a isporuka sadnica će se vršiti od 25. oktobra 2023. godine. Sadnice nisu tučene gradom!

Uzgoj oraha

Orah nije veliki probirač zemljišta, tako da moze da uspeva čak i na kamenitom zemljištu. Ipak, sadnice oraha najbolje uspevaju na dubokim i rastresitim zemljištima koja sadrže dovoljno kreča, kao i na ilovačastim i peskovitim zemljištima koja su umereno vlažna i povoljnom vazdušnom vlagom. Za orah su veoma povoljne doline reka. Koren oraha je snažan i prodire duboko u zemlju. Za djubrenje oraha pogodno je NPK djubrivo 10:20:30 koje se baca u jesen po otpadanju lista, a u proleće je najbolje baciti kan 27% azota. Najvažnija fizička osobina zemljišta je dubina. Orah ima razvijen koren, pa je neophodno da zemljište ima što moćniji sloj u kojem će se razvijati korenov sistem. Ako je aktivan sloj dovoljno dubok, propustljiv, rastresit i dobre strukture sadnica oraha u tim uslovima može živeti i preko 200 godina.

Sertifikat

Stručni saveti i konsultacije

Zasadi oraha podignuti sadnicama iz našeg rasadnika

Kalemljenje oraha 2023

Saveti pri izboru sorti

Kod nas postoji veliko šarenilo sorti koje se gaje počevši od starijih sorti sitnijih plodova, pa do novih sorti. Pri zasnivanju većih zasada pod orahom (što je do sada u našoj zemlji retkost) treba pri izboru sorti obratiti pažnju na:

  • Birati sorte sadnica oraha poznijeg listanja i cvetanja u cilju izbegavanja opasnosti od poznih prolećnih mrazeva ako se zasad zasniva u oblastima gde je ova pojava česta.
  • Birati sorte sa ranijim završetkom vegetacije čime se izbegava opasnost od oštecenja sadnice oraha od ranih mrazeva.
  • Birati sorte brzog razvoja, rane rodnosti, što manje dihogramije, (DIHOGARMIJA JE VREMENSKI RAZLIČITO CVETANJE MUŠKIH I ŽENSKIH CVETOVA ) i bolje otpornosti na bolesti, dobrog kvaliteta ploda i td.
  • Izbegavati zasnivanje homogenih zasada (sa samo jednom sortom) vec saditi nekoliko sorti. Sadnice oraha vole sunce (heliofitna voćka).

Najpoznatije štetočine oraha su: orahov smotavac, orahov savijač, orahova grinja, smedja orahova lisna vaš, štitaste vaši, gusenice, potkornjaci, drvotočci itd.

Najpoznatije bolesti oraha su: pegavost lišća i plodova (gnomonija), flekavost lišća mladara i plodova, pegavost ljuske i jezgra oraha, bakteriozna crna pegavost, itd.

Ako se proizvede iz semena kasno prorodi (od 8. do 11.godine starosti) i ne prenosi verno osobine sa roditelja na potomka. Izuzetak su apogamne (APOGAMIJA JE SKLONOST NEKIH SORTI SADNICA ORAHA DA BEZ OPRAŠIVANJA I OPLODJENJA ZAMEĆU PLODOVE) sorte koje proizvedene iz semena prorode u 4-5. godini i verno prenose svoje osobine na potomke.

Ako se sadnice oraha proizvode i razmnožavaju kalemljenjem, kao podloge se najvise koriste sejanci crnog i običnog oraha a prorod i u 3-4 god.

Rastojanje pri sadnji oraha i visina debla

PodlogaTip plantažeIzmeđu redova (m)U redu (m)
domaći orahza drvo12-1510-12
domaći orahza drvo i plod10-128-10
domaći orahekstenzivni ili samo za plod8-107-9
domaći orahintezivni samo za plod7-66-5
domaći orahvrlo intezivni samo za plod6-55-4
crni orahza drvo1210
crni orahintezivni za drvo66

Kalkulator broja sadnica

Izračunavanje broja sadnica oraha potrebnih za sadnju po hektaru na osnovu površine parcele i rastojanja prilikom sadnje.

Podloga

Sejanac običnog oraha (Juglans regia) je najčešće korišćena podloga za kalemljenje oraha. Ima nekoliko prednosti u odnosu na druge podloge, uključujući:

  • Dugovečnost: stabla kalemljena na sejancu običnog oraha su dugotrajnija od onih kalemljenih na drugim podlogama.
  • Tehničko drvo: sejanac običnog oraha je korisniji za iskorišćenje stabla oraha kao tehničkog drveta od crnog oraha.
  • Krečna i siromašnija zemljišta: sejanac običnog oraha dobro podnosi krečna i siromašnija zemljišta.
  • Otpornost na hloroze: sejanac običnog oraha je otporan na hloroze, što je stanje u kojem biljka ne može da apsorbuje dovoljno hlorida iz zemljišta.

Izvođenje kalemljenog oraha

Početna faza u rastilu

Sorte oraha i njihove osobine

ČENDLER

Američka sorta nastala na univerzitetu u Kaliforniji 1979. godine. Nazvana je profesoru voćarstva V.H. Čendler. Danas je najistaknutija sorta sadnica oraha na svetu. Najviše se gaji u Kaliforniji. Kasna je sorta, stablo je srednje bujnosti. Plod je krupan, ljuska je glatka, tanka i ovalnog oblika. Mrezgra je svetla i odličnog kvaliteta. Čendler orasi daju najviše prinosa od bilo koje sorte. Oprašuje se medjusobno sa Franquette, a oprašuju ga Gazenhajm 139 i druge kasne sorte oraha. Mlade sadnice oraha Čendler su otpornije na bolesti od ostalih sorti.

RASNA

Plod je krupan prosecne mase oko 13 grama. Dobrog kvaliteta, svelte jezgre koja ima randman oko 51%. Istice se kasnim kretanjem vegetacije cime izbegava pozno prolecne mrazeve I primarnu infekciju gnomonijom koja izaziva oboljenje pegavost lisca samim tim hemijska zastita ove sorte je nepotrebna. Rano prorodi I ima veliku rodnost, pa se preporucuje za gajenje I u hladnijim oblastima. Oprasuju ga Jupiter, Gazenhajm 139.

FRANKET (FRANQUETTE)

Sorta Francuskog porekla, sigurno najpoznatija i najraširenija sorta u svetu. Sadnice oraha Franket se odlikuju se kasnim početkom vegetacije tako da izbegavaju prolećne mrazeve. Spada u najkasnije sorte, pa mogu je oštetiti jaki zimski mrazevi. Stablo je srednje bujno, visoke i redovne rodnosti. Randman jezgre oko 48%. Plod je srednje krupan (oko 12 g), izdužen, sa hrapavom ljuskom. Jezgra je lepa, svetla, odličnog kvaliteta. Najviše se gaji u Francuskoj i SAD.

GAZENHAJM 139

Nemačka sorta, sa relativno kratkom vegetacijom. Plod je krupan, prosecno 14 g. Sa radmanom jezgra do 50%. Stablo je srednje bujno i vrlo rodno. Oblik je izduzenp-ovalni, sa tankom i glatkom ljuskom, svele boje. Spada u sorte kasnije vegetacije.

ŠAMPION

Plod je lep, krupan prosečne mase oko 14 grama. Ljuska dobro zatvara lepu i svetlu jezgru. Randman jezgre je oko 58%. (RANDMAN JE PROCENTUALNI SADRŽAJ JEZGRE U LJUSCI PLODA ) Drvo je bujno kratke vegetacije koja pocinje 2-3 dana posle šejnova, odnosno od 20-25.aprila a završava se 10-ak dana pre Šejnova. Na sivu pegavost i ostale bolesti oraha je dosta otporna. Protandičan je, oprašuju ga Jupiter, Rasna, Gajzenhajm 139 zbog kratkog vegetacionog razdoblja moze se gajiti u hladnijim oblastima.

KASNI RODNI

Plod je srednje krupnoće, prosečne mase oko10,5g. Jezgra je veoma lepa i svetla, randman oko 45%. Kasnije kreće sa vegetacijiom od drugih sorti čime izbegava pozne mrazeve i primarnu zarazu lisnom pegavošću. Vrlo je rodan, daje rod i na bočnim letorastima. Izražena homogamija. (HOMOGAMIJA JE ISTOVREMENO CVETANJE MUŠKIH I ŽENSKIH CVETOVA, REDJA POJAVA KOD ORAHA) Ukupan vegetacioni period je kratak. Preporučuje se za gajenje u hladnijim oblastima. Oprašuju ga Kasni grozdasti i Novosadski kasni.

ŠEJNOVO

Plod je krupan, prosečne mase oko 8-12g. Ovalnog oblika, tanke i meke ljuske iz koje se lako vadi jezgra dobrog kvaliteta. Randman jezgra 53-57%. Drvo je bujno, vegetacija mu kreće ranije, početkom aprila a cvetanje pocinje 20. aprila. Protandričan je, (PROTANDRIJA JE RANIJE CVETANJE MUŠKIH CVETOVA U ODNOSU NA ŽENSKE) zbog izvesne osetljivosti na kasne prolećne mrazeve preporučuje se za gajenje u toplijim, prisojnijim oblastima. Radja dobro otporan na pegavost lišća.