Akcija

Svake godine imamo na snjiženju određene sorte sadnica. Ove godine (2018/19) na snjiženju su sledeće sorte sadnica:

-Sadnice šljive: Čačanska rana
-Sadnice šljive: Čačanska lepotica
-Sadnice šljive: Stenlej
-Sadnice višnje: Šumadinka
-Sadnice višnje: Erdi Botermo
-Sadnice višnje: Oblačinka
-Sadnice aronije
-Sadnice crnog oraha