Akcija

Svake godine imamo na snjiženju određene sorte sadnica

Ove godine (2017/18) na snjiženju su sledece sorte sadnica:
-Sadnice šljive: Čačanska rana
-Sadnice šljive: Čačanska najbolja
-Sadnice šljive: Čačanska lepotica
-Sadnice šljive: Stenlej
-Sadnice višnje: Šumadinka
-Sadnice višnje: Erdi Botermo
-Sadnice višnje: Oblačinka
-Sadnice aronije
-Sadnice breskve
-Sadnice nektarine