Rastilo br. 3

Porast sadnica u rastilu br. 3 uslikan dana 16.07.2018.