Aronija

Aronija u jednom od naših rastila uslikana 17.06.2018.