Višnja

Višnja u jednom od naših rastila uslikana 21.06.2018.