Aronija

Sadnice aronije
HIT CENE!

Pogledajte našu sepcijalizovanu stranicu

AKCIJA

Voćno lozni rasadnik "ARGUS"

Voćne sadnice: Šljiva, Kajsija, Breskva, Nektarina, Trešnja, Višnja, Kruška, Jabuka, Lešnik, Orah........Lozni kalem: Kardinal, Afusalim, Gročanka, Muskat hamburg, Muskat italija, Plovdina, Tamnjanika, Prokupac, Vranac, Crni Burgundac, Rajski Rizling, Rkacitel
Kruškin cvetojed
Smotavci
Lisne vaši
Sistemin 40
Paučinar obični
(Grinja)
Neoron 500 EC ili
Ortus 5-SC
Folijarna prihrana
SAL-V
Čađava krastavost
Venturin SC ili
Smotavci
Lisne vaši
Fenitrotion E-50
Folijarna prihrana
SAL-V
Paučinar obični
(Grinja)
Neoron 500 EC ili
Ortus 5-SC
Čađava krastavost
Venturin SC
Lisne vaši
Pučinar obični
(Grinja)
Sistemin 40
Neoron 500 EC ili
Ortus 5-SC
Folijarna prihrana
SAL-V
Lisne vaši
Hostaquick EC-50
Kruškin cvetojed
Lindan E-20 ili
Tiocid E-35

Kruškina grinja
Listojedi
Kruškina osa

Kruškina buva

Tiocid E-35
Talstar 10 EC
Folijarna prihrana
SAL-V
Čađava krastavost
Score 250 EC ili
Venturin SC ili
Ultracid 40 WP
Rutava buba
Tiocid E-35
Čađava krastavost
Score 250 EC ili
Venturin SC ili
Ciram S-75
Štitaste vaši
Lisne vaši
Crveni pauk
Smotavci pupoljaka
Kruškina grinja

Oleo metion 100-EC

od faze C do E

Čađava krastavost
Kupragin ili
Bakrocid S-50
Čađava krastavost
Dithane M-70

Faza razvoja

Problem

Preparat

Čađava krastavost
Blauvit ili
Bakrocid S-50

Zaštita kruške

Napomena: Ukoliko se masovno javi Rutava buba, primeniti Tiocid E-35 koji nije štetan za pčele.

aaaaaaaaaaaaiii